„My strategický plán nepotrebujeme!“ Toto je častá odpoveď manažmentu, nielen poľnohospodárskych podnikov. V poľnohospodárstve je tento postoj, vzhľadom na konkurenčné prostredie, vek manažérov, ich konzervativizmus pochopiteľný, avšak nie akceptovateľný.

Každý poľnohospodársky podnik je vo svojej podstate jedinečný. Svojou infraštruktúrou, výmerou, svojimi klimatickými podmienkami, svojou nadmorskou výškou, štruktúrou poľnohospodárskej pôdy, jej fragmentáciou a mnohými ďalšími faktormi. Dá sa povedať čo podnik, to originál. A keď hovoríme o originály, tak môžeme hovoriť o jedinečnosti jeho možného modelu.

Aj v poľnohospodárstve platí, že výnimka potvrdzuje pravidlo, takže popri „konzervatívnych“ príbehoch, ktoré dosahujú podpriemerné, alebo priemerné výsledky, sú aj svetlé výnimky, ktoré píšu svoje úspešné príbehy. Manažérmi takýchto podnikov sú ľudia, ktorí majú jasnú víziu a ktorí svoju dennodennú činnosť jej dokážu nekompromisne prispôsobiť.

My vidíme strategický plán nie ako klišé, ktoré tvorí len obsah firemných web stránok, ale ako živý materiál, ktorý slúži ako cestovná mapa pre manažment spoločnosti a jej vlastníkov na ceste k dosiahnutiu svojho sna .... svojej vízie.

Sety finančných a výrobných ukazovateľov, ktoré hovoria výlučne o výkonnosti podniku v aktuálnom čase dopĺňame o „mäkké ukazovatele“ v systéme balanced scorecard, ktoré slúžia pre manažment  majiteľov ako navigačný panel z ktorého dokážu ľahko identifikovať, či spoločnosť letí bezpečne k cieľu, alebo naopak.

Prevedieme Vás celým procesom tvorby strategického plánu. Pomôžeme Vám pri nastavení jeho komunikácie. Budeme Vám asistovať pri jeho exekúcii.