user_mobilelogo

AgroGeo Consulting s.r.o. vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce odborníkov v oblasti tvorby stratégie podnikov, riadenia podnikov (poľnohospodárskych, spracovateľských a ďalších), projektového manažmentu, pozemkových úprav, ako aj geodetických prác a služieb.

Dôvod prečo tento projekt vznikol bol identifikovanie dopytu po službách a poradenstve pre začínajúcich aj existujúcich poľnohospodárov.

V rámci našej profesnej činnosti sme sa dennodenne stretávali s úlohami súvisiacimi s riešením otázok:

 • aká stratégia je pre ten ktorý podnik najoptimálnejšia
 • ako zostaviť efektívny a udržateľný biznis plán
 • ako nastaviť prehľadný výrobný reporting a controlling
 • aké inovatívne riešenia sú pre farmárov atraktívne
 • ako urobiť poľnohospodárstvo efektívnejším
 • ako optimálne nastaviť investičné plány
 • ako efektívne vytendrovať vstupy do výroby a investičné celky
 • ako zabezpečiť spoľahlivé riadenie náročných projektov, tak aby boli dodržané jeho ciele, kvalitatívne parametre a rozpočet
 • ako zvládnuť problematiku GSAA
 • ako zabezpečiť riadenie agendy pôdy, ktorá je základným výrobným prostriedkom poľnohospodárskych podnikov
 • ako úspešne prejsť procesom pozemkových úprav
 • ako zabezpečiť talenty a kvalifikovanú pracovnú silu do agro sektora

Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi prístupmi a riešeniami a vieme, že “...keď dvaja robia to isté, nie je to to isté....”. Naše postupy sú navrhované na pevných základoch, ktoré vznikli ako výsledok skúseností z reálne riadených poľnohospodárskych podnikov a z dennodenného riešenia ich problémov.