user_mobilelogo

Takmer každý podnikateľský subjekt v priebehu svojej existencie realizuje menší, či väčší projekt. Nemusí ísť vždy len o obstaranie technických kapacít, ale projekty sa môžu týkať aj zavádzania nových, inovatívnych postupov. Projekt môžeme považovať za úspešný, keď je realizovaný v plánovanom termíne, v plánovaných nákladoch, v obvyklej kvalite a samozrejme musí plniť svoj účel.

V našej praxi sa často stretávame s tým, že sponzori projektov podceňujú nielen fázu prípravy projektu, ale aj samotnú jeho realizáciu, resp. ukončovaciu etapu. Výsledkom sú následné dodatočné náklady, ktoré sú často krát neprimerané, nedodržané termíny, alebo znížená úžitková hodnota projektu.

Určite si nevieme predstaviť, že by sa o pacientov v nemocnici nestaral odborný zdravotnícky personál. Takisto je nemysliteľné, aby sa o zvieratá starali ľudia, ktorí nemajú dostatočnú odbornú erudíciu. Tak isto aj riadenie projektov má svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú špeciálne postupy, nástroje a metodiky.

Dobre riadený projekt Vám v budúcnosti môže prinesie benefity vyplývajúce z jeho optimálnej realizácie a následnej spoľahlivej funkčnosti.

Ak uvažujete nad konkrétnym projektom a neviete ako na to, alebo sa chcete poradiť ako začať, neváhajte nás kontaktovať a náš tím profesionálov sa postará o Vašu spokojnosť.

 

VYBRANÉ REFERENCIE:

 • Riadenie projektu Výstavba výcvikového strediska vodičov pre MV SR
 • Presun výroby modroplesňových syrov NIVA z Hlohovca do Levíc bez výpadku dodávok
 • Príprava projektu pre obnovu zavlažovacieho systému pre SPD Veselé a PD Vrbové
 • Riadenie projektu na monitoring a vyhodnocovanie spotreby suroviny pri výrobe mliečnych výrobkov v Levických mliekarňach
 • Zmena organizácie výroby drvičov HARTL pre TRANZA Chrudim 
 • Príprava výstavby modernej mliečnej farmy pre Roľnícke družstvo Bzovík
 • Riadenie projektu implementácia informačného systému BarIs pre Levické mliekarne
 • Zavedenie systému monitoringu strojov, náradí a pracovných operácií KOMTES pre Slovenské farmárske, družstvo
 • Integrácia linky ultrafiltrácie a mikropartikulácie na spracovanie srvátky do výrobného procesu Levmilk
 • Riadenie projektu Výstavba kynologického strediska na výcvik služobných psov pre PZ SR
 • Riadenie projektu na zníženie strát pri výrobe porciovaných syrov pre Levické mliekarne
 • Zavedenie systému na zber dát pre energetický controlling pre SPD Veselé
 • Riadenie projektu na nasadenie elektronického monitoringu stavu elektrických ohradníkov na PD Bolešov

...a mnohé ďalšie.