user_mobilelogo

Vo svojej praxi sme sa nejeden raz stretli so situáciou, že podnikový manažment nepracuje s finančnými, alebo prevádzkovými dátami správne, alebo, čo je horšie, vôbec. V agrosektore je tento fenomén ešte vypuklejší.

Predstavme si posádku lietadla, ktorá má na svojej palube 100 pasažierov za ktorých nesie zodpovednosť, ktorá by nevedela správne interpretovať hodnoty, ktoré jej ukazujú palubné prístroje, alebo by ich jednoducho vypli, pretože ju vyrušujú. Neviem, kto by chcel byť v takomto lietadle pasažierom. Členovia družstva, akcionári, vlastníci podnikov sú práve takýto pasažieri a veria, že posádka, rozumejte manažment, dobre vie, kam lietadlo vedú.

Správne organizovaný reportingový systém, v tomto momente je jedno, či finančný, alebo výrobný, zabezpečuje:

  • Identifikáciu dát, ktoré sú pre daný podnik relevantné
  • Optimálne zhromažďovanie dát, vrátane ich archivácie
  • Efektívne spracovanie dát
  • Správnu formu výstupov pre rôzne úrovne v podniku, od bežných pracovníkov, cez manažment až po vlastníkov.
  • Pravidelné zaškoľovanie užívateľov týchto výstupov, aby vedeli správne s tými dátami pracovať.
  • Relevantné podklady pre spracovanie KPI´s (kľúčové výkonové indikátory) pre motivačný systém

 

Pokiaľ Vaša výrobná „palubná doska“ nefunguje, alebo nefunguje správne kontaktujte nás a spoločne nastavíme funkčný systém, ktorý Vaše lietadlo aj s posádkou bezpečne privedie do Vašej zvolenej destinácie.