user_mobilelogo

Mnohí si slovo controlling okamžite spoja s pojmom kontrola. A controller je jednoducho kontrolór, ktorý niečo kontroluje.

Pokiaľ použijeme definíciu, ktorú je možné nájsť na wikipédii, tak pod slovom controlling sa skrýva systém pravidiel, ktorý napomáha dosiahnutiu podnikových cieľov, zabraňuje prekvapeniam a včas rozsvecuje červenú, keď sa objaví nebezpečenstvo, ktoré vyžaduje v riadení príslušné opatrenia.

Controlling sa prevažne spája s finančnou oblasťou riadenia podniku. Ale v praxi sa čím ďalej tým viac presadzuje aj výrobný controlling.

Zatiaľ čo finančný controlling pracuje výlučne s výstupmi z finančného reportingu, výrobný controlling pracuje s výrobnými ukazovateľmi, ktoré sú súčasťou výrobného reportingu.

Výrobný controlling dokáže rýchle a efektívne identifikovať odchýlky jednotlivých výrobných ukazovateľov a tak operatívne upozorniť zodpovedných riadiacich pracovníkov, aby prijali účinné nápravné opatrenia. Následne výrobný controlling vyhodnotí, ako boli tieto zvolené opatrenia efektívne a účinné.

Je možné povedať, že výrobné ukazovatele sú primárnymi informáciami o dianí vo výrobnom podniku a zásadne ovplyvňujú ukazovatele finančné. Nie naopak. Preto považujeme oblasť výrobného controllingu za kľúčový faktor úspechu vo výrobne zameraných spoločnostiach.

AgroGeo Consulting s.r.o. sa špecializuje na výrobný controlling v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby. Poľnohospodárska prvovýroba je špecifická tým, že mnohé rozhodnutia a opatrenia sa prejavujú o niekoľko mesiacov, v prípade živočíšnej výroby až o niekoľko rokov. O to dôležitejšie zavádzať prvky výrobného controllingu do denno-denného života poľnohospodárskeho podniku.

Bližšie informácie Vám poskytneme na našom stretnutí.